Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 3 april 2017

Idrott och trafik kollage i förskoleklassen

I dag har förskoleklassens vita grupp haft idrott tillsammans med Annika och Cathrine.

Under tiden så jobbade den blå gruppen vidare med vårt trafik-arbetsområdet. För två veckor sedan när vi gick vår trafik-promenad så tog vi bilder på olika vägskyltar och övergångställen. Idag så tittade vi på de bilderna igen och försökte komma igång vad som var viktigt att tänka på när man såg just den skylten eller övergångställe och så gjorde vi ett kollage för att vi alltid ska komma igång det. Vi kom ihåg mycket av det vi lärde oss.

"Vårt kollage blev fint"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar