Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 20 april 2017

1B får besök av trygghetsteamet, jobbar med faktatext om grisen och har bild

Idag började vi med en samtalsövning där eleverna använder sitt vardagsspråk för att sedan lära sig ämnets expertord.
Vi tränade även på att turas om och att använda förmågan att kunna jämföra.
Gruppen diskuterar vad de ser och vet om vildsvin.

Denna grupp diskuterar vad de ser och vet om tamgrisen

Sedan beskrev och diskuterade eleverna sina olika bilder för varandra i par.
Vad är lika? Vad är olika? Vad vet vi?
Vi påminner om vilken ljudnivå vi ska ha i klassrummet när vi diskuterar i par.
På båda bilderna ser vi en mamma gris med sina barn.

             
                                                             Vi tränade på att använda ett venndiagram för att jämföra vildsvin och tamgris.
Vi ställde även frågor som vi ville ha svar på.
Vi lyssnade efter fakta i en film om grisar. Vi läste fakta om grisar i en bok och på internet.
Vi började skriva en gemensam faktatext om grisar. med en huvudrubrik och en inledning.
Sedan kom trygghetsteamet och berättade om vad vår klass tycker om tryggheten och trivseln i skolan.
I klass 1B trivs barnen och har någon att leka med på rasterna.
På bildlektionen fick vi verkligen användning för våra lärstrategier.
Inte ge upp, prova många gånger, titta på hur en kompis gör, lyssna noga på instruktionen till exempel.

Vara noga
Våga prova något nytt och inte ge upp.
Vilka fina tussilago det blev!

Efter städningen blev det lite tid för egen lästräning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar