Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 20 april 2017

1 A har matte-, musik- och No-lektion

Idag började vi dagen med matematik. Först läste vi målen till det nya kapitlet tillsammans. Vi kom fram till att vi redan övat en del på dessa mål tidigare under terminen. Sedan tittade vi på en bild i matteboken. Helena ställde kluriga frågor och eleverna fick berätta hur de räknade ut olika saker. Det blev också en övning i att använda olika begrepp, t.ex. till höger, till vänster, högst, lägst, fler och färre. Därefter fick eleverna arbeta med några sidor i matteboken. I slutet av lektionen fick eleverna berätta vad de lärt sig och Helena ställde olika kontrollfrågor.Efter rasten hade vi bl.a. musik och övade på att sjunga på olika sätt. Vi övade på expertorden för dessa sätt. Först sjöng vi i kanon när vi sjöng "Vår tupp är död". Då börjar en grupp att sjunga, sedan kommer nästa grupp in och börjar sjunga från början. Idag fungerade det riktigt bra! Sedan sjöng vi unisont, när vi sjöng sången om "Örnen och indianen". Då sjungar alla samtidigt och på samma ställe i sången. Texten till den sången fick eleverna på papper för att ta hem och gärna sjunga hemma eller öva på att läsa texten. Till sist övade vi att sjunga växelsång när vi sjöng till sången "Hey baberiba". Då hade vi bakgrundsmusik där en person sjöng före och vi svarade med att sjunga likadant, som ett eko. 

På eftermiddagen hade vi bl.a. No och arbetade vidare med våren. Först gjorde vi en tankekarta om sådant vi hittills lärt oss. Sedan såg vi på filmen vi sett en gång tidigare, för att repetera. Till sist sammanfattade vi det vi lärt oss genom att fylla i ord i en lucktext och sedan läsa texten tillsammans. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar