Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 5 april 2017

1 A arbetar med begreppet hälften och har so-lektion

Idag började vi dagen med att sammanfatta hur många poäng vi samlade under läsutmaningen. Det blev hela 59 poäng för klass 1 A! Nu hoppas vi att eleverna fortsätter att läsa lika flitigt hemma och i skolan framöver! På mattelektionen arbetade vi med begreppet hälften.Först gav Helena olika exempel och eleverna fick fundera och pröva praktiskt. Sedan fick eleverna arbeta med två olika arbetsblad och de samarbetade bra och hjälpte varandra att förstå. Därefter gick vi igenom uppgifterna tillsammans på tavlan. Till sist repeterade vi vad vi hade arbetat med under lektionen genom att använda olika bilder och körläsa. Dubbelt så mycket som 1 är 2 för att 1+1=2. Dubbelt så mycket som 2 är 4 för att 2+2=4 o.s.v.


Under lektionen var det bra arbetsro. Eleverna arbetade fokuserat med sina uppgifter och deltog aktivt i genomgångarna. Bra jobbat klass 1 A!

På em hade vi bl.a. so-lektion och arbetade vidare med "Att flytta". Vi såg på en film om barn som flyttat från Bangladesh och kommit till Sverige. Vi stannade filmen flera gånger och pratade om innehållet. Vad fanns det för orsaker till att de flyttade och vad fick det för konsekvenser för dem?  Vi repeterade också vad vi lärde oss förra veckan när vi såg på en annan film och läste i so-boken. Till slut gjorde vi ett arbetsblad tillsammans. Eleverna sa olika orsaker till att man flyttar och vilka konsekvenser det kan få. Sara skrev på datorn och eleverna skrev av texten. Eleverna fick också fundera själva var de skulle vilja flytta och varför.


Imorgon ska vi ha festligheter på skolan för att uppmärksamma hur läsutmaningen har gått samt förbereda oss för påsken! Vi kommer bl.a. att ha tävling i äggpickning. De elever som vill vara med och tävla ska ha med sig ett kokt ägg, väl förpackat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar