Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 9 mars 2017

Vilken bra dag klass 1 A!

Idag har vi haft en riktigt bra dag i klass 1 A. Både på lektioner och på raster. Bra arbetsro och engagerade elever under lektionerna och trevliga raster med god kamratskap mellan eleverna.På mattelektionen var det Denis tur att ta med sig veckans kluring. Han hade med sig kulor. Alla fick uppskatta antalet. Sedan fick en elev i taget komma fram och ta emot tio kulor och växla till en tiostav och ställa sig framför klassen. När 14 elever hade ställt upp sig var det bara tre kulor kvar. Dessa växlade vi till tre entalskuber. Vi räknade med tioskutt och när vi kom till hundra kunde vi växla tio tiostavar till ett hundratal. Vi bläddrade fram talet på sifferbläddran och satt upp det på tavlan. Talet 143 består av 1 hundratal, 4 tiotal och 3 ental. Fahad hade uppskattat till 144 och var den som var närmast rätt svar!

Sedan övade eleverna på tiokamrater med med sina övningsremsor och gjorde också några sidor i matteboken.
På mittpasset hade vi musik och fortsatte spela på klockspelen. Eleverna fick öva mer på "Lunka på" och de flesta hann också börja öva på "Till Paris". Eleverna samarbetade mycket bra!
På eftermiddagen hade vi bl.a. BrainBreak. Idag var det en afrikansk sång "Pata Pata" med lite kluriga rörelser.Dagen avslutades med teknik. Eleverna fick gruppvis utifrån bilder samtala om vad teknik är och vi sammanfattade gemensamt. Sedan fick eleverna rita och skriva på ett arbetsblad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar