Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

söndag 26 mars 2017

Vi utmanar oss på matematiken i 1B

På senaste matematiklektionen var det utmaning på hög nivå när vi handlade i affären.
Eleverna fick välja hur många saker de ville handla och vi pratade om skillnaden mellan öppna och slutna problemlösningsuppgifter. Vi gick igenom målen med arbetet tillsammans.
Vi började lektionen med att att lösa en sluten problemlösningsuppgift.
Vi reflekterade tillsammans över uppgiften och kom fram till att alla fick samma lösning och svar och att det inte blev så mycket till utmaning.
Sedan fick alla prova att lösa en öppen problemuppgift och välja hur många saker man ville handla.
Vi reflekterade tillsammans över uppgiften och kom fram till att alla hade fått olika lösningar och att det blev utmaning på hög nivå när man fick välja att handla flera saker och saker som kostade olika mycket och att man kände sig mer nöjd med sitt arbete när man fick bestämma själv vad man skulle handla. Alla fick utvärdera sitt arbete med hjälp av en checklista med målen. 
Det var tankeverkstad med full fokus och arbetsro på matematiklektionen.
Utmaning på hög nivå;


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar