Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 9 mars 2017

Vi arbetar med NTA och testa teknik

Idag har vi i klass 1 B börjat arbetet med NTA -testa teknik som är ett tema som handlar om tekniken i elevernas närmiljö. I temat får eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också prova på att konstruera egna lösningar.
Vi börjar tekniklektionen med att gå igenom och prata om målen med arbetet.
Första delen i arbetet med NTA handlar om tekniska lösningar som kan skydda en person eller skydda en sak.
 Vi fortsätter lektionen med en tänka- och talaövning i par där eleverna får fundera över vilka föremål som kan skydda dem själva eller skydda olika föremål. Vi skriver upp elevernas förkunskaper i en tanketavla på tavlan.
I klassrummet hittar vi saker som skyddar person, som tex hörselskydd.
Vi tittar på en kort film som visar olika skyddsföremål som både skyddar person och sak.
På samlingsmattan ligger det saker gömda under ett vackert tyg...
Vi tittar närmare på sakerna...
Det är en massa olika skyddsföremål.
Eleverna får beskriva en varsin sak och fundera över vilket begrepp som passar till. 
Kylklamp, plåster, haklapp, glasögonfodral är bara några exempel...
Skyddsglasögon och solglasögon...
..skobrodd ...
...skärbräda och bananfodral...

...sovmask och haklapp...
...klämskydd och grytunderlägg...
...hörnskydd.
... och petskydd för eluttaget.
Nästa vecka ska vi skriva teknik-gåtor om sakerna vi tittat närmare på idag.
Det ska bli spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar