Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 17 mars 2017

Veckobrev 5A

Veckobrev v.12, klass 5a

Nu är arbetsområdet i religion avslutat för denna gång. Anna är mycket imponerad av hur bra alla har jobbat på lektionerna och visat allt de lärt på det avslutande provet.
Vi har börjat titta på världskartan, vilka ord och begrepp som behövs för att beskriva världen, och hur vi hittar på kartan.
Idag, fredag, har vi haft besök av Skolinspektionen som vill se hur vi jobbar.
I svenska fortsätter Susannes grupp att skriva berättande text och Annas grupp avslutar arbetet med argumenterande text.

Läxor v.12
Onsdag: Engelska- s.25 Läsa och kunna översätta texten ( Träna på Bingel och övningsmästaren)
Torsdag: Annas sv-grupp ska lämna in en argumenterande text
Fredag: Ma

Övrigt
Måndag och tisdag 20-21/3 är det studiedag och eleverna är lediga från skolan
På onsdag ska vi gå till Visualiseringscenter


Trevlig helg!

från oss alla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar