Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 6 mars 2017

Pokémonuppdraget i klass 1B är avklarat

I klass 1 B:s hemliga brev kunde vi läsa att vårt sista Pokémonuppdrag var att hitta på alldeles egna Pokémonsfigurer. Först pratade vi om vad en egenskap är och vilka egenskaper våra Pokémons skulle ha. Eleverna fick sen rita och skriva om sina påhittade figurer. 
Här växer fantasi-Pokémons  fram...

Elissa var snäll och lånade ut sina nya öronpuffar så att Pokémonägget skulle hålla sig varmt och kunna kläckas snart.

                                         Det blev fina Pokémons med bilder och text.
Eleverna fick även presentera sina Pokémons för varandra. Först i samtalsgrupper, därefter tillsammans inför varandra de som ville.
Här tränar eleverna på att presentera sina Pokémons med egenskaper för varandra.Studenten Pernilla håller i lektionen och låter eleverna berätta och läsa upp sina texter om sina Pokemons.
                                         Till sist var det dags att öppna ägget. Det var spännande.
Alla barnen är nu tränare för sin egna Pokémon. De har klarat uppdragen mycket bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar