Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 30 mars 2017

Mycket utelek med förskoleklassen

Denna vecka har vi i förskoleklassen hunnit med mycket, vi har jobbat med bokstaven Kk i blå grupp och i vit grupp har vi jobbat med Rr. Vi har även jobbat med tio-kompisar och addition. Gustaf Adolfskolan har dessutom haft läsvecka den här veckan och vi i förskoleklassen har haft läsgrupper tillsammans med 1:orna, det var kul att lära känna nya kompisar.


I SOn har jobbat med trafik med vita grupp. Vi hann även att leka i Vasa parken efter vår trafik promenad, där hittade vi en mask som vi döpte till Magnus.
"I vasa parken hittade vi en mask"

"På trafik-promanden såg vi en taxi bil"

"Det var kul att leka i Vasa parken"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar