Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 17 mars 2017

1 A skriver meningar och frågor tillsammans och har bild.

Idag började klass 1 A dagen med svensklektion. Först repeterade vi vad en mening är och vad en fråga är och vilka ord som är frågeord. Sedan fick eleverna parvis prata med varandra om bilden med många Bb-ord. De skulle komma på minst en mening och en fråga. Dessa fick de sedan redovisa för klassen och Sara skrev ner dem på datorn. Vi läste dem tillsammans. Därefter fick eleverna arbeta med lyssnapappret till Bb. 
Vi hade en mycket bra lektion med bra arbetsro och gott samarbete mellan eleverna.

Efter lunch hade vi bildlektion. Eleverna skulle göra en namnskylt. De skulle skriva sitt namn med blyerts, fylla i bokstäverna med oljepastell och sedan måla namnskylten med vattenfärg. Det var lite knepigt att få till stora bokstäver som täckte hela skylten och använda linjal till vissa bokstäver, men eleverna var snälla och hjälpte varandra. Resultatet blev jättefint! 


Nu önskar vi alla en trevlig helg! På måndag och tisdag är det studiedagar och eleverna är lediga från skolan. Vi ses igen på onsdag kl. 08.20.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar