Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 22 mars 2017

1 A övar på ny räknestrategi och har Röris

Idag har vi i 1 A börjat öva på en ny räknestrategi, tiokamrater med tiotal (hundrakamrater).

Först repeterade vi tiokamraterna genom att sjunga sången vi lärt oss.

Sedan var det dags att gå igenom veckans läxa. Sara skrev upp alla tiokamrater och alla tiokamrater med tiotal, både i addition och subtraktion, på tavlan och eleverna fick fundera på om de kunde se något mönster. Vi kom tillsammans fram till att det var bara att räkna med tiokamraterna och lägga till en nolla i svaret.Därefter fick eleverna göra övningslistor för att börja öva på den nya strategin. Det märktes att de redan övat mycket på tiokamrater!Till sist fick de arbeta lite i matteboken och öva på talet före och talet efter samt jämföra och storleksordna tal. 
Det blev en mycket bra lektion med bra arbetsro i klassrummet!

Nu gäller det för alla elever att öva mycket på den nya matteläxan hemma under veckan. De ska prata med någon vuxen om räknestrategin, göra övningslistor och arbetsblad. Arbetsbladen ska sedan tas med till skolan på måndag 27 mars.På eftermiddagen hade vi inte brain break efter högläsningen, utan körde Röris istället. Det var mycket uppskattat och det var fullt ös i klassrummet med glada elever som rörde på sig på olika sätt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar