Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 15 mars 2017

1 A övar på att läsa instruktioner och har So-lektion

Idag har vi i klass 1 A på sv-lektionen övat på att läsa och förstå enkla instruktioner.

Först pratade vi om vad en instruktion är och kom fram till att det kan vara olika saker. Att läraren berättar vad man ska göra, skriver en arbetsgång på tavlan eller att man får ett papper där det står vad man ska göra. Vi kom också fram till att recept och spelregler är olika typer av instruktioner.

Sedan tittade vi på hur en instruktion kan se ut i text. Att det står en sak i taget, att det står punktvis eller med siffror och att man måste följa instruktionen steg för steg för att det ska bli rätt. Det är ju särskilt viktigt om man ska laga mat eller baka något.

Därefter introducerade Sara "Kulvagnen", som vi ska arbeta med ibland på svensklektionerna. Eleverna fick en skrivbok och ett protokoll. Sedan fick de ett kort med en uppgift. De skulle läsa kortet och göra det som stod. Det kunde vara att rita och/eller skriva olika saker. Då det var första gången vi arbetade med detta, så var det lite svårt, men eleverna var bra på att hjälpa varandra. 

Lektionen avslutades med att vi repeterade vad en instruktion är och hur en sådan text ofta ser ut.

På em arbetade vi bl.a. med So. Först fick eleverna i grupper berätta för varandra vad de hade lärt sig när vi arbetade med familjens ekonomi. Det var många bra samtal i de olika grupperna! 

Sedan gick Sara igenom målen för nästa område i So, "Att flytta inom ett land och mellan länder - vad kan det ha för orsaker och få för konsekvenser?". Eleverna fick sedan berätta vad de redan visste om det, genom att redovisa den läxa de haft. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar