Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 30 mars 2017

1 A arbetar med slutna och öppna problemlösningsuppgifter och övar på kanon

Idag började vi i klass 1 A dagen med matematik. Först visade Helena en problemlösningsuppgift och vi repeterade vad som ska finnas med när man löser en sådan uppgift. En checklista är en bra hjälp för att se att man har fått med alla delar i uppgiften. Sedan löste vi uppgiften och kom fram till att det bara fanns ett rätt svar. Då är det en sluten problemlösningsuppgift. Vi skrev upp några kännetecken för en sådan uppgift. 

Därefter fick eleverna en ny uppgift. Nu skulle de själva välja vad de ville handla i affären och då kunde de ju lösa uppgiften på många olika sätt. Då är det en öppen problemlösningsuppgift. Eleverna fick arbeta parvis och välja olika varor från "affären" och sedan redovisa hur mycket de skulle betala genom att rita och skriva och visa sina lösningar på mattespråket och med pengar. Många utmanade sig själva och valde flera saker och det blev ganska klurigt att räkna ut vad det skulle kosta. Vi skrev tillsammans upp några kännetecken för en sådan uppgift och så fick alla fundera på vad som var lika för båda typerna av uppgifterna. 

Nästa mattelektion kommer eleverna att få arbeta klart med detta och redovisa för varandra.

Efter rasten hade vi musik och började då öva på att sjunga kanon. Den hette "Vår tupp är död" och är en sång vi bl.a. ska sjunga när vi har storsamling med 1 B nästa fredag. Vi fick prova många gånger innan vi lyckades att sjunga rätt!   
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar