Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

lördag 11 februari 2017

Vi räknar subtraktion med hjälp av tallinjen

På matematiken har vi lärt oss hur man kan ta hjälp av tallinjen när man räknar subtraktion.
Elias tar hjälp av tallinjen när han räknar subtraktion.
Vi hoppar bakåt på tallinjen.
Vi tittar på ett avsnitt från Mattelandet och får lära oss hur addition och subtraktion kan hänga ihop;
Vi diskuterar hur hänger 5+3=8 och 8-3=5 ihop?
Vi jobbar med olika subtraktionsuppgifter med talet 8.
Om du vill se avsnittet från Mattelandet igen klicka på länken nedan;
Vi räknar med hjälp av tallinjen. 
Vad blir 8-2?
Vi hoppar två steg bakåt på tallinjen. 
Vi hamnar på talet 6.
Exit card-
"Lösen krävs för att gå på rast"
Visa hur man kan använda tallinjen för att räkna ut 9-2.
Vad blir 8-3?
Elvin tar hjälp av tallinjen för att lösa uppgiften.
Vi ramsräknar i kör och repeterar talen som låter väldigt lika...
...tretton-trettio, fjorton-fyrtio, femton-femtio, sexton-sextio, sjutton-sjuttio, arton-åttio, nitton-nittio. 
Vi tar hjälp av 100-rutan när vi ramsräknar.
Vad gömmer sig i påsen?! Glasskartonger, chokladaskar och en pizzakartong...
Vad har det med matematik att göra?...
...Emilia berättar att vi ska arbeta med tema affär på matematiken.
Alla får i läxa att samla livsmedelskartonger för att vi ska kunna bygga upp klassens egna affär. 
När vi fått ihop vår affär kommer vi att arbeta med olika problemuppgifter på matematiken. 
Vi kommer att använda pengar som nästan ser äkta ut tyckte flera elever som undrade om pengarna var riktiga.
Emilia visar de nya pengarna som vi kommer att använda i arbetet med affären.
"Nästan äkta!"Vi tittar på de nya sedlarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar