Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 1 februari 2017

Vi räknar över hundra igen!

Cia har med sig plugg i olika storlek som Veckans kluring
Vi uppskattar antalet innan vi börjar räkna. 
Men det var svårt att uppskatta för pluggen är i olika storlek.
Vi hjälps åt att räkna tio åt gången...
...och växla till tiotalsstavar.
Vi får växla 10 tiotalsstavar till 1 hundratalsplatta och vi får till slut ett tal som består av...
...1 hundratal, 4 tiotal och 5 ental.
Paolo och Elvin får i uppdrag att visa talet med hjälp av sifferkorten.
Talet är 145!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar