Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 15 februari 2017

Vi arbetar med mönster i klass 1 B

På senaste matematiklektionen har vi arbetat med ett nytt arbetsområde - mönster.
Vi har lärt oss att ett mönster i matematiken är någonting som upprepar sig eller förändras på ett regelbundet sätt. Vi har pratat och gjort kopplingar till arbetet med talmönster och hundrarutan. Eleverna har fått bygga egna mönster och mönster tillsammans i par. Det har varit kreativa elever som skapat färgglada och kluriga mönster - i samarbete och med utmaning på hög nivå!
Ett smörgåsbord av material är uppdukat och väntar på att börja användas. 
Här är elevernas tankar kring vad ett mönster kan vara. 
Vi diskuterar hur man kan se skillnad om det är ett mönster eller inte. 
Emilia visar flera olika exempel på vad ett mönster kan vara.
Här byggs olika mönster fram i samarbete i par.
Var upprepar sig mönstret?
Samarbete och mattefokus råder!
Vi ritar av våra mönster. 
Ellinor bygger ett mönster som upprepar sig men som också ökar. 
Kan du se hur det ökar?
Fantasifulla och färgglada mönster! 
Noga dokumentation och arbetsfokus råder! 
Elever nöjda som solen!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar