Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

lördag 11 februari 2017

Vad kan teknik vara?

I klass 1 B har vi haft vår första tekniklektion. 
Vi har diskuterat vad teknik kan vara.
Här nedan är elevernas tankar i en tankekarta.
Eleverna har med egna vardagsnära ord fått förklara och beskriva olika bilder som kan vara teknik.
Alla får varsin bild att beskriva och kamraterna får gissa vad bilden visar. Sen reder vi tillsammans ut vad för teknik vi kan hitta i bilden. 
En bro innehåller mycket teknik och bilarna som åker på den.
Båtarna som åker under bron innehåller också mycket teknik.
Vi lär oss att teknik hjälper oss att lösa problem och kan göra oss starkare.
En dator innehåller mycket teknik.
Vi tittar på Teknikshowen - Alla kan bli uppfinnare och får lära oss vad teknik kan vara och får se olika tekniska uppfinningar. Finns det verkligen fågelblöjor?
Vi skriver och ritar vad teknik kan vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar