Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 27 februari 2017

Sportlovshändelse att tala och skriva om i klass 1B

Välkomna tillbaka efter lovet!
I klass 1B var eleverna sugna på att berätta om sitt lov. 
Jag började med att berätta om en händelse under mitt lov.
Jag använde våra strategier för att komma ihåg vad som blir en bra mall när vi ska återberätta något.
Jag inledde min berättelse med att svara på frågorna Vad? När? Vem? Vilka? Varför?
Sedan fortsatte jag med händelserna i kronologisk ordning. Jag tog hjälp av tidsord som t ex: Först, sedan, då, när, efteråt, tillslut

Sedan var det elevernas tur att berätta om något från sin lovvecka. Vi gjorde det med en övning som kallas för samtalsringar.
En inre och en yttre cirkel bildar par som berättar för varandra.
Efter ett tag är det dags för eleverna i en cirkel att byta plats ett steg och få en ny kompis att berätta för.
En mycket bra övning som utvecklade elevernas berättelser för varje ny kamrat de pratade med. Eleverna ger även varandra stöd och respons när de ställer frågor till sina kompisar så att de kan utveckla sitt berättande.
Ett först steg till att kunna skriva förståeligt är att kunna berätta förståeligt och med en röd tråd.


Det var roligt att höra vad alla hade att berätta.
Ellinor hade varit på badhuset.

Atlan och Paolo hade båda varit på frita och sett på film.
På filmklippet kan man verkligen höra hur vi får använda vårt vardagsspråk och berätta för varandra.
Efter samtalsövningen var det dags för eleverna att skriva en återberättande text.

Atlan skriver med raketpenna.

Texterna blir välutvecklade när alla redan vet vad de ska skriva om.

Efteråt illustrerade de som var färdiga sina texter med en bild.

Vilket skrivflow!!!Härligt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar