Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 7 februari 2017

Arbete med talrutan, näringskedjan och zooanimals

På matematiken har vi arbetat med 100-rutan på olika sätt.
Vi har övat extra på att läsa talen i hundra-rutan som låter väldigt lika, som t ex tretton-trettio, femton-femtio, sjutton-sjuttio.
Vi har även gömt tal i talrutan...
...Vilket tal gömmer sig under troll-spöet?
Vi pratar om målen med arbetet med taluppfattning och positionssystemet.
Vi räknar tiohopp med hjälp 100-rutan och tittar på talmönster.
Vi arbetar med talraden och övar på att räkna baklänges och räkna tiohopp. 
Vi repeterar arbetet med längd och dokumenterar i våra matte-ordböcker. 
Vi pratar om målen med arbetet med längd.
Vi skriver längdenheterna i våra matte-ordböcker.
Bildstöd sitter uppe i klassrummet. 
På NO:n har vi fortsatt arbetat med vargen och vargens näringskedja.
Vi har repeterat målen med arbetet. 
Elever nöjda som solen!

På engelskan har vi arbetat med zoo-djur.
Om du vill öva på zooanimals igen klicka på länken nedan:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar