Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 13 februari 2017

Arbete med SO i 1B - Lektion om familjeliv i nutiden 2017

I torsdags började vi med ett nytt område i SO - Tema familjen

Först tittade vi på målet för lektionen.
Skildringar av familjeliv i nutid.
Eleverna fick fundera på vad de tycker är en familj och sedan diskutera det med sin kamrat.
Sedan skriv vi en gemensam tankekarta.
Jag försökte ställa utmanande frågor, utifrån elevernas svar som t ex - Så om det inte är mamma pappa barn så är det ingen familj?
Om man inte lever ihop, är man inte en familj då?

Vi tittade på en kort film om Tove som handlade om hennes familj. Vi ni se filmen igen eller andra filmer i samma serie klicka på länken:

Efter filmen fick vi lägga till husdjur på vår tankekarta. 

Till sist fick eleverna rita och skriva om sina familjer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar