Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 27 februari 2017

1 A spelar fotboll och bandy på idrotten

Idag var vi igång igen efter sportlovet och började veckan med idrott. Efter uppvärmning med en ny lek "Bommen kommer", då eleverna fick öva på olika prepositioner, och repetition av dansen "Honky Tonky", fick eleverna öva på att spela fotboll och bandy. Något flera elever önskat på klassrådet. Det blev en intensiv lektion och det var inte så lätt att samarbeta. Vi ska öva mer nästa idrottslektion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar