Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 13 februari 2017

1 A samlar ord på Ff och övar på att använda Läsfixaren detektiven

Idag har vi fortsatt arbetet med bokstaven Ff. Eleverna fick arbeta parvis och titta på en bild med många Ff-ord. Efter en stunds funderade fick alla grupper komma med förslag på Ff-ord och tillsammans kom vi på många ord. Sara skrev alla orden på datorn och vi läste dem sedan tillsammans. Det blev bra samtal i klassen kring stavningen av orden, särskilt de med dubbelteckning, att t.ex. gaffel stavas med två f.


 
På högläsningen efter lunch idag arbetade vi vidare med En läsande klass. Sara introducerade läsfixaren detektiven, som hjälper oss att leta spår i texten och utreda oklarheter, t.ex. ord vi inte förstår. Vi började sedan att öva gemensamt på ett kapitel från boken "Tidningsmysteriet" av Martin Widmark. Det blir spännande att få höra fortsättningen på det kapitlet nästa högläsningsstund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar