Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 31 januari 2017

Zoo animals

På engelskan har vi övat på djur-zoo animals. Vi har tittat på film och lärt känna GoGo som är en liten varelse som bara pratar engelska. Om du vill se filmen igen, klicka på länken nedan;
 Is that a tiger - Gogo loves english
Vi gick igenom målen för engelskan och upptäckte att vi hunnit med en hel del under förra terminen; 
räkneord, färger, kroppsdelar och olika hälsningsfraser. 
Duncan kom på besök med sin guldpåse fylld av djur- Zooanimals...
...och vi övade på orden på engelska...
A zebra...
A lion...
A monkey...
An elephant...
A giraffe...
A hippo...
A rhino...

Klass 6 - Grammatikbolaget

Här kan du titta på de avsnitt vi har sett av Grammatikbolaget.

Du måste logga in på ditt konto på sli.se för att kunna se dem.

Ett liv utan personliga pronomen - går det?

Skriv! - ett imperativ

Vad är verb i preteritum?

Vad är pronomen?


//Åsa

måndag 30 januari 2017

Vi lär oss om längd på matematiken

På matematiken har vi arbetat med längd och längdenheterna. 
Vi har pratat om målen med arbetet;
Att kunna jämföra, uppskatta och mäta längd med enheten centimeter.
Vi tittar på Mattepatrullen och lär oss hur man mätte förr i tiden.
I Frankrike enades man att använda sig av samma längdmått i hela världen och man bestämde sig för måttenheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Vi får lära oss att man mäter långa avstånd med enheten kilometer.
I många sportsammanhang är det bra att kunna mäta längd, tex när man hoppar höjdhopp eller längdhopp.
Vi lär oss ett knep för att minnas hur lång 1 millimeter är.
Pennspetsen på en blyertspenna är 1 millimeter bred.
Vi lär oss ett knep för att minnas 1 centimeter.
En lillfingernagel är 1 centimeter lång.
En linjal är 30 cm lång.
Vi lär oss ett knep för att minnas vad 1 meter är. 
Det är nämligen 1 meter upp till alla dörrhandtag.
Max mäter med en meterlinjal och det stämmer!
Alla får prova att blunda och visa hur lång en meter är...
...Alla elever klarar utmaningen!
Alla vet hur man öppnar en dörr trots att man blundar...
Vi tar hjälp av meterlinjalen för att känna på hur lång en meter är.
Emilia går runt och kontrollerar - alla elever lyckas visa hur lång en meter är och får godkänt!
Vi pratar om olika mätredskap som finns för att kunna mäta längd;
linjal, måttband, meterlinjal och måttstock. 

Veckans kluring och arbete med kamratrespons i 1 A

Idag var det Sudes tur att ha med sig veckans kluring. Han hade med sig både kolor och makaroner i burken. Först fick alla uppskatta antalet. Sedan ramsräknade vi tillsammans och lade kolor och makaroner i rader om tio. Idag blev det många rader! Varje rad växlade vi till en tiostav och när vi fått ihop tio tiostavar växlade vi dem till en hundraplatta. Sedan blev det ytterligare sju rader som vi växlade till sju tiostavar. Till slut var det sex makaroner kvar och de växlade vi till sex entalskuber. Vi hade tillsammans byggt talet 176. Vi bläddrade fram till talet på sifferbläddran och satte upp det på tavlan. 

På eftermiddagen såg vi på "Austines butterfly" och pratade om hur vi kan lära oss av varandra och hela tiden utvecklas. Eleverna blev mycket imponerade av resultatet när eleven på filmen gjorde många försök och hela tiden blev allt bättre. Vilken skillnad det var mellan första och sista försöket!

Detta knöt vi sedan an till vårt bokstavsarbete när eleverna skriver bokstavsgåtor. Eleverna fick sitta i grupper och diskutera vilka saker eleven i de två exemplen kunde utveckla. Det blev många bra samtal i grupperna och en påminnelse till alla, att man måste träna många gånger och göra flera försök för att utvecklas! Vi fortsätter att arbeta med återberättande text

Idag skrev vi en återberättande text om vår skridskodag.
Vi fräschade upp minnet med att titta på ett exempel på en återberättande text.
Vi markerade det som är kännetecknen för denna texttyp.
En tydlig rubrik, en inledning som svarar på frågorna Vad? Var? När? Vem/Vilka?
och en text med tidsord i rätt ordning.
Vi upptäckte att texten är skriven som att det har hänt, jag klädde på mig, jag duschade osv.Det passar bra att använda våra läsfixare som hjälp att komma ihåg. När vi skriver en gemensam återberättande text.


Koncentration och arbetsro råder.
Alla skriver men på olika sätt.

Det blev en lång text.


Vi avslutar med att illustrera vår text.

Vi klistrade även in en varsin bild från dagen.

Elevinflytande på musiken i klass 1B

Efter att förslag i vår klassrådslåda har eleverna bestämt att de vill träna på att framföra olika musikstyken/låtar för varandra.
Eleverna gav förslag på låtar de gillar.
Vi lyssnade och röstade och kvar blev 4 låtar.
Eleverna valde vilken låt de ville träna på.
Vi tränar på detta och inte minst på lekregler och samarbetsreglerna: turtagnining, samförstånd och ömsesidighet.


LGR 11 Centralt innehåll musik  
 Imitation och improvisation med rörelser...
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Mål anpassade för åk 1:
- Ha förmåga att röra sig fritt efter musik
- Ha förmåga att imitera en rytm eller rörelse.
- Visa olika sånger med hjälp av ljud, charader eller bilder.
- Kunna ge uttryck för känslor i musiken. 

En liten film från dagens övande:


Förskoleklassens källsortering

I NO har vi i förskoleklassen börjat lära oss mer om källsortering. Detta är något som många av oss tycker är intressant även om det är nytt. Idag har vi lärt oss om läskflaskan väg från hyllan i affär, hem till oss på fredagsmyset och tillbaka till affären genom återvinning.


Vi har också tränat på att skilja på och sortera olika material. Skräp ska nämligen sorteras efter: plast, kartong, metall, glas osv.Vi har även fått i uppgift att ta med oss skräp hemifrån som vi ska använda för att träna mer på att sortera. Skräpet ska vi lägga i sopsäckarna som hänger i våra kapprum.


 
"Blåa gruppens soppsäck sitter i örnens kapprum"


"Vita gruppens soppsäck sitter i svanens kapprum"

fredag 27 januari 2017

Vi åker skridskor i klass 1B

Idag har vi i klass 1B haft skridskor som idrott på förmiddagen. 
Vi hade en fantastisk stund tillsammans på Bollspelaren med glada och ihärdiga elever som kämpade på bra på isen och för en del elever var det allra första gången på skridskor!
Vi tog spårvagnen till Norr tull.
För Sandra var det första gången att åka spårvagn.
Snart framme...

På Bollspelaren väntade fin is!

Glada miner och skridskokonster på isen! 
Hjälpsamma barn.
En paus och smörgås satt fint! 

Trötta och nöjda på väg hem! 
Vi avslutade dagen med födelsedagsfirande för januaribarnen.